O miękkiej i twardej sile w polityce zagranicznej, tajnikach i regułach rządzących dyplomacją, a także relacjach Polski z kluczowymi sąsiadami opowiadali eksperci podczas IV zjazdu Szkoły Przywództwa 2018. 


 

Katarzyna Pisarska (Fundacja Pułaskiego) omówiła temat dyplomacji publicznej, hard i soft power, a także realizmu, liberalizmu i konstruktywizmu w stosunkach międzynarodowych.

Marek Cichocki (Centrum Europejskie Natolin) wprowadził uczestników w problematykę stosunków polsko-niemieckich.

Witold Jurasz (Ośrodek Analiz Strategicznych) opowiadał o stanie polskiej służby dyplomatycznej, a także o Rosji - jej polityce zagranicznej, strategii, charakterze i stanie tamtejszych elit.

Paweł Kowal przedstawił aktualny stan stosunków polsko-ukraińskich, mówiąc o sukcesach polskiej miękkiej siły nad Dnieprem i możliwościach rozwiązania problemów historycznych. 

IV edycja Szkoły Przywództa trwa od lutego do czerwca 2018. Uczestniczy w niej 100 liderów biznesowych, politycznych i samorządowych z całej Polski  

Wspierają nas

 

Partnerzy wspierający

Partnerzy