Aby wziąć udział w rekrutacji do V Edycji Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności, należy wypełnić poniższy formularz.

Przed złożeniem aplikacji prosimy o zapoznanie się z umową i regulaminem Szkoły Przywództwa.


Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.
Prosimy o wypełnienie danych na wszystkich zakładkach formularza.

Informacje kontaktowe

  

Wykształcenie / Kwalifikacje dodatkowe

WYKSZTAŁCENIE


SZKOLENIA I CERTYFIKATY


JĘZYKI OBCE


Doświadczenie zawodowe / Działalność dodatkowa

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE


  
  

DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA

(WOLONTARIAT, SAMORZĄD, POLITYKA, ITP.)


Pytania otwarte

Zdjęcie

Plik musi być typu gif, png, jpg, jpeg. Plik powinien być mniejszy od 1.95 MB. Obrazy powinny mieć maksymalną szerokość 1000 zostaną przeskalowane. Obrazy powinny mieć maksymalną wysokość 1000 zostaną przeskalowane.
Wybierz plik obrazu
Przesyłając obraz oświadczasz że masz prawo do jego dystrybucji.

Referencje

W tym miejscu można dodać referencje od dwóch osób (pole 1 i 2) oraz list polecający od absolwenta poprzednich edycji Szkoły Przywództwa (pole 3).

Forma referencji i listu polecającego od absolwenta jest dowolna. Dokument powinien być podpisany przez osobę wystawiającą. Powinien być na nim podany kontakt telefoniczny bądź e-mailowy od osoby wystawiającej oraz informacja: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Instytut Wolności w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego do Szkoły Przywództwa 2019 na zasadach określonych Polityką Prywatności (http://instytutwolnosci.pl/polityka-prywatnosci/)". Dane zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.

Plik musi być typu pdf. Plik powinien być mniejszy od 2 MB.
Wybierz plik
Przesyłając plik oświadczasz że posiadasz prawa do jego rozpowszechniania.
Plik musi być typu pdf. Plik powinien być mniejszy od 2 MB.
Wybierz plik
Przesyłając plik oświadczasz że posiadasz prawa do jego rozpowszechniania.
Plik musi być typu pdf. Plik powinien być mniejszy od 2 MB.
Wybierz plik
Przesyłając plik oświadczasz że posiadasz prawa do jego rozpowszechniania.

OświadczeniaPotwierdzam, iż wszystkie dane i informacje zawarte w poniższej ankiecie są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego na zasadach określonych Polityką Prywatności (http://instytutwolnosci.pl/polityka-prywatnosci/). Dane zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacyjnego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przekazywania Użytkownikowi przez Administratora informacji o charakterze edukacyjnym dot. innych projektów prowadzonych przez Administratora bądź kolejnych edycji Szkoły Przywództwa na zasadach określonych Polityką Prywatności (http://instytutwolnosci.pl/polityka-prywatnosci/)
Potwierdzam, iż zapoznałem się z regulaminem Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności i akceptuję jego postanowienia

Uwaga. Rekrutacja do V Edycji SPIW jest dwuetapowa. Osoby zakwalifikowane do 2 etapu rekrutacji zostaną powiadomione wiadomością e-mail. Prosimy o sprawdzanie skrzynki pocztowej (włącznie z folderem spam).

W 2 etapie rekrutacji konieczne będzie przesłanie filmu z autoprezentacją wg uszczegółowionej wcześniej struktury (max. 3-5 min) lub stworzenie autoprezentacji w formacie PowerPoint / PDF wg uszczegółowionej struktury (max. 10 slajdów). O szczegółach zostaniecie Państwo poinformowani w wiadomości potwierdzającej zakwalifikowanie się do 2 etapu rekrutacji.

Warunkiem ostatecznego zakwalifikowania do V Edycji SPIW jest wpłacenie opłaty rekrutacyjnej, podpisanie umowy i akceptacja regulaminu.