Podobnie jak w poprzednich latach do udziału w IV edycji SPIW (2018) wybraliśmy 100 osób z całej Polski. W grupie słuchaczy znaleźli się ludzie w wieku 25-38 lat, młodzi specjaliści, prywatni przedsiębiorcy, menedżerowie, działacze społeczni i polityczni, naukowcy i samorządowcy, pracownicy NGO. W trakcie czterech miesięcy zajęć słuchacze mieli szansę na zdobycie wiedzy nt. kluczowych dziedzin funkcjonowania państwa i gospodarki, oraz uczestniczyć w serii warsztatów poświęconych kompetencjom liderskim.

Łącznie przeprowadziliśmy 100,5 godzin zajęć. IV edycję Szkoły  ukończyło 94 osoby, dzięki czemu powiększyliśmy aktywne środowisko Klubu Absolwenta do ok 465 osób.

Zajęcia w 4. edycji Szkoły Przywództwa przeprowadzili: Zbigniew Jagiełło prezes PKO Banku Polskiego, Janusz Cieszyński wiceminister zdrowia, Tomasz Siemoniak wicepremier i minister obrony narodowej (2014-15), Jan Ołdakowski dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, Charles Crawford b. ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce, Wojciech Hann członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, Roman Polko generał Wojska Polskiego, dowódca elitarnej jednostki GROM, Bogusław ChrabotaAndrew Michta dziekan Kolegium Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa w Europejskim Centrum Studiów nad Bezpieczeństwem George'a C. Marshalla w Niemczech, Robert Mazurek dziennikarz, publicysta i felietonista, Paweł Kowal sekretarz stanu w MSZ w latach 2006–2007, Olaf Osica dyrektor projektu "Rynki zagraniczne", Grupa Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości, Krzysztof Pawłowski wykładowca akademicki, polityk, członek Rady Instytutu Wolności, Wojciech Morawski przedsiębiorca, członek Rady Instytutu Wolności, Marcin A. Piasecki wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, Maciej Witucki prezes Work Service, Krzysztof Pawiński współtwórca grupy Maspex, Jacek Bartosiak ekspert do spraw geopolityki, Radosław Pyffel dyrektor w Azjatyckim Banku Inwestycji Strukturalnych, Paweł Przewięźlikowski prezes zarządu firmy Selvita, Witold Jurasz b. dyplomata, publicysta, Tomasz Sidewicz  trener specjalizujący się w negocjacjach biznesowych, Katarzyna Pisarska , Mark Krawczyński dyrektor Fundacji „Polska Przyszłość”, Piotr Ciacek partner zarządzający STIBITZ, Tomasz Zaboklicki prezes zarządu PESA Bydgoszcz, trenerzy Patrycja Protasiewicz, Martyna Kwiatkowska, Joanna Czarnecka i Maciej Chudkiewicz.

W III edycji Szkoły Przywództwa (2017) uczestniczyło 100 młodych specjalistów z całej Polski. Zajęcia dla słuchaczy poprowadzili szefowie najlepiej rozwijających się polskich firm: Tomasz Zaboklicki (PESA Bydgoszcz), Paweł Przewięźlikowski (Selvita), Adam Bartosiewicz (WB Electronics); trenerzy kompetencji miękkich Charles Crawford, Robert Kozak, eksperci Andrew Michta, Jacek Bartosiak, Olaf Osica, Radosław Pyffel oraz politycy tacy jak wicepremier Jarosław Gowin, wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz, wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Uczestnicy zajęć szlifowali swoje umięjętności z wystąpień publicznych, zarządzania zmianą czy negocjacji oraz zdobywali wiedzę dotyczącą polityki międzynarodowej oraz światowych procesów gospodarczych. Zapoznaj się z pełnym programem III edycji SPIW. 

Partnerzy III edycji: PKO Bank Polski, Mastercard, PESA Bydgoszcz, Wielton, Fundacja PZU, Bank Gospodarstwa Krajowego

 

W II edycji Szkoły Przywództwa (2016) uczestniczyło 150 osób z całej Polski. Spotkania odbywały się w podziale na moduły przywództwo, polityka i gospodarka.  Wykłady w 2016 r. prowadzili m.in. Jarosław Gowin, Andrew Michta, Charles Crawford, Jacek Kędzior, Joanna Malinowska-Parzydło, Tomasz Siemoniak, Beata Stelmach, Wojciech Szczurek, Wojciech Szewko, Olaf Osica, Michel Viatteau, Radosław Pyffel, Paweł Kowal, Jacek Bartosiak, Robert Kozak, Krzysztof Pawłowski, Wojciech Morawski i Zbigniew Jagiełło.

 

Wybrane  tematy zajęć: Public Speaking and Presentation Skills; Przywództwo w XXI wieku; Konkurowanie osobistą reputacją i zaufaniem w przestrzeni publicznej; Jak skutecznie komunikować się z Azjatami; Rewolucja w komunikacji. Warsztaty z pisania tekstów; Przywództwo w kryzysie; Ogarnij Chaos: 12 zasad gospodarowania swoim czasem; Moduł Gospodarka: Biznes globalny i negocjacje międzynarodowe; Tworzenie i realizacja strategii bezpieczeństwa energetycznego państwa; Jak skutecznie komunikować się z Azjatami; Moduł Polityka: Jak rozumieć bezpieczeństwo narodowe: teoria i praktyka; Konflikt symetryczny i wojna hybrydowa; Analiza i doradztwo polityczne w obszarze polityki zagranicznej; Ryzyko strategiczne dla Polski w obecnej sytuacji geopolitycznej; Jedwabny Szlak 2.0 i nowy globalny ład. Czy Chiny będą rządzić światem.


 

Pierwszą edycję szkoły przeprowadziliśmy w 2015 roku. Uczestniczyło w niej ponad 120 słuchaczy. W trakcie dwóch miesięcy intensywnego szkolenia, uczestnicy seminariów mogli wziąć udział w dowolnej liczbie spośród 4 cykli wykładów tematycznych – z zakresu Bezpieczeństwa, Energetyki, Polityki Zagranicznej i Przywództwa. Wykłady były prowadzone przez specjalistów z danej dziedziny, polityków, menadżerów największych polskich firm. 

Partnerami I edycji Szkoły Przywództwa byli: Bank Zachodni WBK i Fundacja PZU. 

 

Wykładowcy:

PRZYWÓDZTWO: Mateusz Morawiecki, Jacek Kędzior (szef firmy E&Y) Maciej Witucki (Orange Polska), Krzysztof Kwiatkowski (NIK), Wojciech Szczutek (prezydent Gdyni), Dariusz Mioduski (prezes Legii Warszawa), Jan Ołdakowski (dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego)

POLITYKA ZAGRANICZNA: Krzysztof Szczerski (Kancelaria Prezydenta RP), Igor Janke (prezes Instytutu Wolności), Marek Cichocki (dyrektor Centrum Natolin) Jacek Saryusz-Wolski (poseł do PE), Paweł Kowal (były poseł do PE), Paweł Zalewski (były poseł do PE),

ENERGETYKA: Wojciech Hann (Deloitte), Tomasz Chmal (White and Case), Maciej Kolaczkowski (Oil and Gas Industry World Economic Forum), Igor Chalupec, Agata Łoskot Strachota (OSW), Piotr Naimski (były poseł Sejmu RP), Konrad Szymański (były poseł do PE)

BEZPIECZEŃSTWO, moduł autorsko przygotowany przez Andrew Michtę.

 

 

Wspierają nas

 

Partnerzy wspierający

Partnerzy